Mifare 1Kbyte S50 晶片咭(空白)/ Samsung 門鎖匙咭

Mifare 1Kbyte S50 晶片咭(空白)/ Samsung 門鎖匙咭

兼容 Mifare 1Kbyte S50 晶片
尺寸86 x 54mm
厚度:約1mm


對比(0)


Mifare 1Kbyte  S50 晶片咭 / Samsung門鎖匙咭   2 至 99 張

Mifare 1Kbyte S50 晶片咭 / Samsung門鎖匙咭 2 至 99 張

套裝包括:兼容Mifare 1Kbyte  S50晶片;兼容大部份三星Samsung及其他品牌門鎖;本地免費平郵..

HK$10.00

顯示開始 1 到 1 之 1 (總 1 頁)